Nordic Welding Expo

Rohkeat investoinnit teollisuuden tienhaarassa

Uutiset  22.11.2022

Toimintaympäristössämme on tapahtunut valtavia muutoksia, jotka koskettavat tavalla tai toisella meitä kaikkia. Myös epävarmuus on ollut läsnä viimeisen kolmen vuoden aikana. Onko rohkeiden investointien aika nyt ja mihin kaikkeen yritysten tulisi osata kiinnittää huomiota?

Marras-joulukuun taitteen messukolmikko avaa näkymää myös alojen rohkeisiin investointeihin. Rahoitusjohtaja Sami Laukkanen, OP Yrityspankki Oyj:stä näkee, että muuttuneen toimintaympäristön luomia uusia mahdollisuuksia kannattaa lähteä tutkimaan avarin silmin.

– Elämme yhä enenevässä määrin globaalia ajanjaksoa, jossa myös muutokset ja vaikutukset tapahtuvat äärimmäisen nopeasti – ja koskettavat meistä jokaista.

Laukkasen mukaan korona oli tästä ensimmäinen ja vahva esimerkki, pandemian itsensä lisäksi myös sen heijastevaikutukset – niin ikään taloudellisessa ympäristössä. Hän muistuttaa valppaudesta, sillä entiseen ei ole paluuta.

– Siitä syystä se mitä maailmalla tapahtuu, tulee koskettamaan enemmän tai vähemmän myös kotimaassa toimivien yritysten toimintaa. On toki asioita, mihin emme voi vaikuttaa, mutta on äärimmäisen tärkeää varautua skenaarioihin. Kosketus on suora esimerkiksi toimitus- ja alihankintaketjujen, vastuullisuudessa arvoketjujen kautta. Huomionarvoista on, että se vaikuttaa meihin, me emme voi vaikuttaa niihin.

OP-ryhmässä toimiva Sami Laukkanen huomauttaa, että vaikka toimintaympäristön muutokset vaikuttavat kaikkiin, se miten se vaikuttaa tiettyyn yritykseen, on yrityskohtaista.

– Iso osa yrityksistä kykenee ottamaan huomioon ja tekemään tarvittavia muutoksia, sillä tavalla että yritys säilyy elinkelpoisena. Se vaatii yrityksen omaa ammattitaitoa, sekä kykyä ja taitoa toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.

Kirkas ja tulevaisuuteen katsova liiketoimintastrategia kivijalkana

Rahoitusjohtaja Sami Laukkasen mukaan usealla yrityksellä on merkittäviä investointeja suunnitteilla tuotannon kasvattamiseksi ja jalostamiseksi sekä kilpailukyvyn varmistamiseksi tulevaisuuden toimintaympäristössä. Taustatyön vankka pohja kannattaa, jotta on mahdollisuus päästä määrätietoisesti kohti asetettuja tavoitteita ja korjaamaan satoa suunnitelmien mukaisesti. Myös ennakoinnin hän näkee ensiarvoisen tärkeänä.

– Yritysten on hyvä ottaa rohkeaa etukenoa. Tämä tarkoittaa jatkuvaa työskentelyä, sitä että pyrkii tutkimaan omia toimintamahdollisuuksia avarammin silmin sekä liiketoiminnan kilpailukyvyn mahdollisuuksien kartoittamista omassa osaamisalueessa. Tulee siis olla jatkuvasti ajan hermolla. Ensiarvoisen tärkeää on ymmärtää ja tiedostaa mitä omassa sidosryhmässä tulee tapahtumaan, missä yritys voi jalostua ja kehittyä, sekä missä olla etulyöntiasemassa kilpailijoihin nähden.

Laukkanen muistuttaa, että koko maailmaa kohdannut kriisi tulee toimitusketjujen kautta konkretisoitumaan myös alihankintaketjujen loppupäässä oleviin yrityksiin.

– Jos ei ole valmistautunut tulevaan ja kartoittanut mahdollisia riskitekijöitä, tai ei omaa kykyä hahmottaa asiakassuhteisiin vaikuttavia tulevaisuuden tuotantotarpeita ja mahdollisuuksia, on hyvin vaikeaa lähteä rakentamaan pitkällä aikajänteellä turvallista tulevaisuuden näkymää. Tulee siis pyrkiä olemaan hereillä mitä ympärillämme tapahtuu – se on aitoa liiketoimintastrategian luomista.

Olennaisena osana teollisuuden alan liiketoimintastrategiaa nousee myös moderni konepaja.

– Teollisuudessa työstettävät kappaleet sekä koneistuksen tarpeet ja vaatimukset ovat myös muuttuneet voimakkaasti, joka edellyttää nykyaikaisia koneita tuotantotiloihin. Uudistumisen kautta kyetään vastaamaan muuttuviin tarpeisiin ja kasvattamaan tuotantotehokkuutta. Laadukas työ johtaa laadukkaaseen jälkeen – ja se on ehdottomasti kilpailutekijä.

Vastuullisuuden myönteinen paine

Sami Laukkanen puhuu mielellään mahdollisuuksista. Yhtenä konkreettisimmista jäädäkseen saapuneista, ja tulevaisuudessa jo normeista, hän nostaa esiin vastuullisuuskysymyksen – yrityksen kokoon katsomatta.

– Yritysten tulee pohtia tätä muun muassa merkittävien ympäristötekojen ja energian kulutuksen kautta, ne ovat tällä hetkellä vastuullisuuden keskeisimmät teemat.

Vastuullisuus ei ole ainoastaan yrityksen oma asia, vaan taustalla painavat myös EU:n vastuullisuussäätely ja -raportointi.

– Tämä edistää myönteisellä otteella organisaatioiden toimia, rahoituksen kautta. On yhä olennaisempaa, millaisia investointeja tullaan tekemään, ovatko tuotteet vihreitä tai mitä energiaa käytetään, hän pohtii

Rahoitusjohtaja Laukkanen kokee, että on paitsi hienoa, myös hyvä asia, että pörssiyhtiöillä jo laajalti on omat vastuullisuusohjelmansa. Samalla se luo hänen mukaansa painetta ketjuun, esimerkiksi päästöjen mittauksen saralla.

– Oma näkökulma on se, että vastuullisuuden tulee ehdottomasti olla osa liiketoimintastrategiaa, sillä se liittyy olennaisesti kokonaisuuteen. Ja mikäli näin ei vielä ole, kannattaa asiassa olla edelläkävijä, sillä se tulee vaikuttamaan yritysten lähitulevaisuuteen toimitusketjujen kautta.

Laukkanen kokee, että vielä tällä hetkellä keskustelu on painoltaan voimakkaammin ympäristöasioissa, mutta hyvin todennäköisesti laajenee vastuullisuusohjelmien kautta myös sosiaaliseen ja hallinnolliseen vastuuseen.

Kattavalla kartoituksella kohti kehittyvää kokonaiskuvaa

Rahoitustapojen suhteen Sami Laukkanen ei näe radikaalia muutosta tapahtuneen, joskin muistuttaa niiden monimuotoisuudesta, kun pohditaan tarpeen laajuutta.

– Tärkeintä on löytää yritykselle soveliain ratkaisu. Rahoituksessa tulee pyrkiä hahmottamaan yrityksen kokonaistilanne, investointitarpeita on monia erilaisia; ei ainoastaan koneita ja laitteita, myös esimerkiksi energiatehokkuus, tuotantotilojen uudistaminen, peruskorjaaminen ja rakentaminen ovat kohteita.

Hän muistuttaa, että ratkaisuja tulisi laatia mieluiten pidemmällä aikajänteellä, kuin pelkästään alle vuoden mittaisella periodilla.

– Parempi kokonaiskuva antaa myös parhaan mahdollisen tavan rahoittaa, Laukkanen kiteyttää.

Yrityksen tilanne vaikuttaa olennaisesti rahoitukseen. Nykyisessä maailmantolassa esiin nousevat entistä olennaisempana myös raaka-aineiden ja energian saanti.

– On tärkeää, että yrityksessä pohditaan asiantuntevuudella sekä nykytilaa että tulevaisuutta, niin taloudellisen tilanteen kuin kokonaisuuden kannalta. Se vaatii ammattimaista suunnitelmallisuutta. Rahoittajina tahdomme yhdessä säilyttää yrityksen taloudellisesti hyvässä tilanteessa, ja mitä paremmin kotiläksyt on yrityksessä tehty, on sillä suora vaikutus myös rahoitukseen.

Laukkanen muistuttaa, että esimerkiksi heillä OP-ryhmässä on laaja asiantuntijaverkosto, joka auttaa askarruttavissa kysymyksissä mielellään.

– On mahtavaa päästä messuille tapaamaan asiakkaita, niin nykyisiä kuin uusia mahdollisia. Missiomme on edesauttaa yrityksiä heidän menestystarinoissaan. Odotan innolla päästä kuulemaan upeita yritystarinoita, sparraamaan ja keskustelemaan yhdessä kumppaneiden kanssa.

Tiedostamisesta tekoihin

Kokonaiskuvan, suunnitelman ja rahoituksen sulautuessa yhteen, on toiminnan aika. Rahoitusjohtaja Laukkanen painottaa, että teot vaativat rohkeita päätöksiä ja mittaviakin investointeja tulevaisuutta varmistamaan. Hän iloitsee, että rohkeita päätösten tekijöitä ja menestyksen rakentajia Suomesta löytyy.

– Muuttuvan maailman trendit, omien heikkouksien ja vahvuuksien tunnistaminen, usko omaan tekemiseen sekä haluttu tavoitetila pitkällä aikajänteellä avaavat uusia kasvumahdollisuuksia myös muuttuvassa toimintaympäristössä. Rohkeasti eteenpäin!

Laukkasen mukaan yritysten on olennaista käyttää myös tämä hetki ja tilaisuudet hyväksi rakentaakseen uutta kilpailukykyä ja etulyöntiasemaa proaktiivisesti. Myönteiseen muutokseen mahdollisuuksien kautta katsova rahoitusjohtaja Sami Laukkanen antaa vielä ehkä empiville yrityksille napakan huoneentaulun:

– Kaikkein huonoin ratkaisu muuttuvassa toimintaympäristössä on, että yritys ei tee yhtään mitään.

On siis aika rohkeiden investointien – ennakoiden, kartoittaen ja ammattimaisen suunnitelmallisesti.

 

Rohkeat ja vastuulliset investoinnit -paneelikeskustelu tiistaina 29.11. klo 12.30 A-hallin ohjelmalavalla.