Nordic Welding Expo

VAATIVIEN HITSATTUJEN TERÄSRAKENTEIDEN VAATIMUSTEN HUOMIOON OTTAMINEN SUUNNITTELUSSA – DIGITAALISTEN VALMISTUSMENETELMIEN HYÖDYNTÄMINEN

ke 30.11.2022 12:30-13:00

Suisto Engineering on ollut asiakkaidensa oman suunnittelun teknisenä asiantuntija-apuna pienentämässä rakennevaurioriskejä jo ennakkoon. Mutta myös toisinpäin selvittämässä juurisyitä ilmenneisiin vaurioihin tilanteissa, joissa kaiken olisi laskelmien mukaan pitänyt kestää ”ikuisesti”.

Puheenvuorossa kuulet kuinka rakenneanalyysit työkaluina auttavat vaurioiden ennakointiin ja estämiseen.

  • Suunnittelun vaikutus
  • Rakenneanalyysien hyödyntäminen vaurio- ja juurisyyanalyyseissa
  • Rakenneanalyysit vaurioiden ennakoinnin ja estämisen työkaluina

Toimitusjohtaja Mika Korhonen, Suisto Engineering Oy

www.suistoeng.com