Nordic Welding Expo

Paineilma, teollisuuden tärkeimpiä käyttöhyödykkeitä

ke 30.11.2022 15:00-15:30

Ohjelmalava, A-halli

Puhuja Sami Uusi-Erkkilä on tehnyt pitkän uran teknologiateollisuuden palveluksessa. Toimiala on suurten massojen tuntemattomissa, vaikkakin lähes jokainen meistä on sen kanssa ainakin välillisesti kosketuksissa lähes päivittäin.

Paineilma on yksi kalleimmista energiamuodoista, sitä käytetään hyvinkin harkitsemattomasti ja vieläpä kaiken lisäksi jopa 20% tuosta häviää vuotoina ilmaan. Tähän ympärille Uusi-Erkkilä rakentaa liiketoiminta, josta on merkittävää sekä ekologista että taloudellista hyötyä.

Uusi-Erkkilä toimi paineilmajärjestelmien myynti- ja myynnin johtamisen tehtävissä, jossa monesti pääpaino oli energiaa- ja kustannuksia säästävässä tekniikassa. Puheenvuorossaan Uusi-Erkkilä nostaa esille tämän käyttöhyödykkeensä yleisyyttä sekä valmistavan- ja jalostavan teollisuuden merkittävimpiä energiamuotoja. Lisäksi Uusi-Erkkilä lainaa Sanna Marinin hallitusohjelman (2019) tavoitetta, jossa tavoitteena olisi hiilineutraali Suomi vuoteen 2035 mennessä ja fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta.